Usługi

Jakie projekty wykonujemy?

źródła ciepła

kotłownie na paliwo stałe, gazowe, węzły cieplne oraz pompy ciepła

instalacje grzewcze

grzejnikowe, podłogowe, powietrzne

sieci i instalacje gazowe

 instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę projektową biur architektonicznych oraz inwestorów w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz branży drogowej.

Instalacje:

 • kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej
 • wody na cele socjalno-bytowe
 • wody na cele p.poż. oraz przemysłowe
 • gazowe (w tym stacje gazowe)
 • centralnego ogrzewania
 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • źródła ciepła (kotłownie na paliwo stałe, gazowe oraz węzły cieplne, pompy ciepła)
 • technologiczne i przemysłowe
 • audyty energetyczne
 • charakterystyki energetyczne

Sieci i przyłącza:

 • kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
 • wodociągowe
 • gazowe
 • cieplne
Sporządzamy również opinie techniczne, projekty techniczne, wykonawcze oraz powykonawcze w/w zakresie.
Współpracujemy z projektantami branży elektrycznej (w tym instalacje niskoprądowe), AKPiA, budolwano-konstrukcyjnej, drogowej oraz architektonicznej

Jesteśmy firma projektową, którą cechuje świeżość, młodość, szybkość działania oraz podejmowania decyzji.