Usługi

 Projektujemy:

  • Instalacje:

· wodno-kanalizacyjne,
· gazowe (w tym stacje gazowe)
· centralnego ogrzewania
· kotłownie i węzły cieplne
· wentylacji i klimatyzacji
· kotłownie i węzły cieplne
· technologiczne i przemysłowe
· w domach pasywnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne, odzysk wody deszczowej i szarej)
· certyfikaty energetyczne

  • Sieci i przyłącza:

· wodno-kanalizacyjne
· gazowe
· cieplne

Sporządzamy również opinie techniczne, projekty wykonawcze oraz powykonawcze w/w zakresie.
Współpracujemy z projektantami branży elektrycznej (w tym instalacje niskoprądowe), AKPiA, budolwano-konstrukcyjnej i drogowej.

  • Nasi partnerzy
Skontaktuj się z nami